sven

Konsult inom hästnäring

Företag och ideella föreningar har idag svårt att finna lönsamhet i sin verksamhet på grund att höga omkostnader. Peter tycker det är viktigt att man ser hästnäringen utifrån ett företagsperspektiv, att man ser över kostnader och intäkter och får balans i dessa. Det är många som konkurrerar om marknaden idag, Peter kan hjälpa er att se möjligheter och nya ingångar i er verksamhet.

Peter har haft förmånen att hjälpa flera olika aktörer inom hästnäringen, allt från ridskolor till små och stora företag. Genom hans breda och varierande arbete i branschen har han skaffat sig en erfarenhet och kunskap som han gärna delar med sig av.

Peter arbetar genom att:

  • Identifiera organisationens starka och svaga sidor. Nyttja de starka sidorna optimalt och bearbeta de svaga sidorna på ett professionellt och utvecklande sätt.
  • Genomlysa verksamheten, se nya ekonomiska möjligheter och nyttja dessa maximalt.
  • Analysera organisation och arbetssätt.
  • Se över avtal med leverantörer, till exempel kommun och andra eventuella samarbetspartners.
  • Stärka organisationens utbildning och kompetens
  • Styra verksamheten genom definierade nyckeltal mot uppsatta mål.
  • Erbjuda konsultation, coaching och stöd för att utveckla er verksamhet.

”Med rätt balans och kontroll över verksamhet och organisation kan ett företag eller verksamhet utvecklas positivt och blomstra, vilket ger ett mervärde för kunden.

Det är stimulerande att se verksamheter och personer växa i det de gör, tillsammans kan alla göra något bra!”

Kontakta Peter för råd, tips och konsultation.