sven

Träning & Coaching av ekipage

Peters tränarfilosofi:

”Min grundläggande tränarfilosofi är att förena kunskap, känsla och kvalitet med glädje i det vi gör. Efter de förutsättningar vi har, sätter vi tillsammans upp mål som vi gemensamt arbetar mot. Ribban för träning och utveckling tar vi båda ett ansvar för, så att vi når de mål vi satt upp. Hela tiden med hästen, dess hälsa och välbefinnande i centrum för vårt arbete.”

  • Peter håller mestadels träningar på Widebäcks Hästcenter och i Göteborgsområdet med omnejd. Han håller även träningar i övriga delar av landet.
  • Han tränar ekipage både på ponny och häst, från lätt klass till och med Grand Prix. Peter tränar även ekipage som rider hoppning och hjälper dem med dressyren.
  • Upplägget för träning och coaching sker individuellt efter behov och önskemål.

Kontakta Peter för frågor och mer information.