sven

Val av huvudtränare

Nytt för höstterminen 2020!

Val av huvudtränare:

En huvudtränare är den tränare du tränar mest frekvent för och är väl involverad i ditt tränings- och tävlingsupplägg.

När du fyller i ditt träningsdokument vill jag att du fyller i vem som är din huvudtränare och din ev extra tränare. Detta för att kunna göra ett så bra upplägg som möjligt.

Oavsett om du väljer mig som huvudtränare eller ej kommer jag att göra mitt yttersta för att utveckla dig som ryttare tillsammans med din häst.

Väljer du mig som din huvudtränare kommer jag dock att kunna erbjuda extra tjänster enligt nedan.

I ditt upplägg känner du kanske inte att du har någon huvudtränare och är inget du vill ha, det är såklart också möjligt i ditt val.

Väljer du att ha mig som din huvudtränare, då vill jag även att du fyller i:

 • Eventuell extra tränare med kontaktuppgifter.
 • Även att du fyller i antal träningar i månaden för mig och din eventuella extra tränare.
 • Fyller i dina kortsiktiga (1-2 terminer) och långsiktiga ( 2-3 år) mål.
 • Vilka du har i ditt team

Vad du kan förvänta dig av mig som din huvudtränare:

 • Tränar du varje vecka eller mer får du ett utvecklingssamtal per termin utan kostnad.
 • Tränar du varannan vecka får du ett utvecklingssamtal per år utan kostnad.
 • Boka utvecklingssamtal regelbundet efter behov.
 • Tränar du varje vecka eller mer får du ett reducerat träningspris.
 • Hjälp att lägga upp träning och tävlingsplan.
 • Möjlighet att ha mig fysiskt vid framridning i mån av tid.
 • Möjlighet att ha mig uppkopplad via Ridsum på framridning i mån av tid.
 • Hjälpa till att sätta mål utifrån förutsättningar.
 • Se över teamet och lämna feedback.
 • Gå igenom protokoll och film av ritt efter tävling.
 • Vara ditt bollplank

Vad jag förväntar mig av er som elev om ni väljer mig som er huvudtränare:

 • Att vara väl involverad i er satsning, hålla mig informerad om något ändras.
 • Att vi håller oss till våra gemensamma mål och plan.
 • Har en öppen och rak dialog.
 • Att ni bollar de funderingar ni har med mig om er satsning och ert team.

Ber er ta lite extra tid att fylla i dokumentet som finns här.

Har ni några frågor kring detta kontaktar ni mig lättast på peter@peterharnstam.se.

2020-08-25

Peter Härnstam