Träning & Coaching av ekipage

Min tränarfilosofi går ut på att förena kunskap, känsla och kvalitet med glädje i det vi gör. Efter de förutsättningar vi har, sätter vi tillsammans upp mål som vi gemensamt arbetar mot. Resultatet för träning och utveckling tar vi båda ett ansvar för, så att vi når de mål vi satt upp. Hela tiden med hästen, dess hälsa och välbefinnande i centrum för vårt arbete.

  • Träningar hålls regelbundet kring Göteborg och Västra Sverige.
  • Dressyrkurser och clinics i hela Sverige.
  • Alla ekipage är välkomna, jag tränar både ekipage på ponny och häst, alltifrån lätt klass till och med Grand Prix.
  • Även ekipage som satsar på hoppning eller fälttävlan och behöver hjälp med dressyren är välkomna.
  • Upplägget för träning och coaching sker individuellt efter behov och önskemål.

Kontakta mig vid frågor och mer information.

Träningsplan:

Till formuläret

Anmälan Dressyrkurs:

Till formuläret