Huvudtränare

Nytt för höstterminen 2020!

En huvudtränare är den tränare du tränar mest frekvent för och det är den tränare som är mest involverad i ditt tränings- och tävlingsupplägg.

När du fyller i ditt träningsdokument vill jag att du fyller i vem som är din huvudtränare och din eventuella extratränare. Detta för att kunna göra ett så bra upplägg som möjligt. Det är också viktigt att du skriver ned dina mål, både långsiktiga och kortsiktiga. Målen är oerhört viktiga för framgång och för att veta vart vi tillsammans är på väg. Alla i teamet/övriga berörda behöver vara delaktiga och eniga om att detta är något vi gör tillsammans.

Oavsett om jag är din huvudtränare eller inte kommer jag att göra mitt yttersta för att utveckla dig som ryttare tillsammans med din häst.

Väljer du mig som din huvudtränare kommer jag att erbjuda extratjänster enligt nedan:

 • Tränar du varje vecka eller mer får du ett utvecklingssamtal per termin utan kostnad
 • Tränar du varannan vecka får du ett utvecklingssamtal per år utan kostnad
 • Tränar du varje vecka eller mer får du ett reducerat träningspris.
 • Hjälp att lägga upp träning- och tävlingsplan
 • Möjlighet att ha mig på plats fysiskt vid framridning i mån av tid
 • Möjlighet att ha mig uppkopplad via Ridesum på framridning i mån av tid
 • Jag hjälper till att sätta mål
 • Se över teamet och lämna feedback
 • Gå igenom protokoll och film av ritt efter tävling
 • Fungera som bollplank

Vad jag förväntar mig av dig som elev om jag är din huvudtränare:

 • Att jag är väl involverad i er satsning och alltid informeras vid förändringar som sker
 • Att vi håller oss till våra gemensamma mål och planer
 • Har en öppen och transparent dialog
 • Att du bollar de funderingar du har med mig om din satsning och teamet

Är jag din huvudtränare, fyll i:

 • Eventuell extratränare med kontaktuppgifter.
 • Fyll i antal träningar i månaden för mig och din eventuella extratränare
 • Fyller i dina kortsiktiga (1-2 terminer) och långsiktiga (2-3 år) mål
 • Vilka du har i ditt team och vilken roll de har. Teamet stäms sedan av tillsammans med mig för att nå bästa möjliga resultat