sven

Huvudtränare

Jag vill att ni alla skall ta en funderare på vem som är er ”huvudtränare”. Huvudtränaren ska vara väl insatt i ert upplägg och känna till vilka ni har i ert team och ev andra tränare. Huvudtränaren är också den tränare ni tränar mest frekvent för. Nedan beskrivet vad jag kan erbjuda som ”huvudtränare”

 

Eventuella extratränare:

Tränar ni för mig vill jag veta ev övrig tränare ni har och kontaktuppgifter till den.

 

Mål:

Jag vill att skriver ner era mål tydligt, både långsiktiga och kortsiktiga.
Har ni mig som er huvudtränare vill jag vara delaktig i era mål.
Målen är oerhört viktiga för framgången och att veta vart vi är på väg.
Viktigt att alla berörda är involverade i målen och har dessa gemensamma.

 

Hjälp vid framridning:

Jag kommer från hösten 2020 kunna erbjuda de elever som väljer mig som min huvudtränare att vara behjälplig vid framridning, både fysiskt, men även via Ridesum.

 

Utvecklingssamtal:

Jag kommer att erbjuda regelbundna utvecklingssamtal för er alla som väljer mig som er huvudtränare.

 

Teamet:

Väljer ni mig som er huvudtränare kommer ni även att få beskriva ert team, vilka som ingår och vilken roll de olika har i ert team. Vi stämmer av ert team tillsammans för bästa möjliga resultat.


2020-08-25

Peter Härnstam