Träningsupplägg

Vägen till framgång inom ridsporten

Ridsporten är tuff utmanande och oerhört rolig. Många faktorer spelar in i hur framgångsrik man blir som ryttare. Framgång handlar inte bara om resultat på tävlingsbanan, utan också hur väl utbildningen av hästen går, att hästen får vara frisk och inte minst att man har roligt tillsammans längs vägen.

Med över 30 år i branschen har jag samlat på mig mycket kunskap, lärdom och erfarenhet som i mångt och mycket har format mig till den ryttare och tränare jag är idag. Det är också detta som har lett fram till det träningsupplägg som jag presenterade under hösten 2020.

För att er satsning och allas investering ska bli så framgångsrik som möjligt krävs det både tillit och transparens i samarbetet mellan mig och mina elever. Detta innebär att vi tillsammans sätter en struktur och en plan där rollerna är tydligt fördelade.

Nedan faktorer spelar roll för samarbetet:

Teamet:

Vilka har ni i teamet kring er satsning?
Några av er kanske har ett stort team, andra ett mindre, nedan finns några nyckelpersoner som kan vara bra att ha i sitt team.

 • Tränare
 • Hovslagare
 • Veterinär
 • Equieterapeut
 • Foderrådgivare
 • Sadeltillpassare
 • PT
 • Mental Coach
 • Sponsorer
 • Partner/familj

Mål och plan:

Det tar lång tid att utbilda hästar och mycket kan hända längs vägen, vilket gör att ens mål kan behöva revideras och ändras. Skrivna mål hjälper dig att både vara långsiktig och uthållig.

 • Att sätta mål är viktigt och a och o för att komma framåt i sin satsning
 • Skrivna mätbara mål är ett bra verktyg där man kan följa upp utvecklingen
 • Mål sätts gemensamt med sin tränare
 • Viktigt att informera teamet om sina mål, för en gemensam plan framåt

Tydlighet, ärlighet, tillit:

 • Ärlighet, tillit och transparens är a och o i samarbetet
 • Våga ställ frågor, tillsammans hittar vi svaren

Hästens hälsa:

Det är även viktigt med en plan för hästens hälsa.

 • Regelbundet låta “din” veterinär göra en “check” och status på din häst
 • Vid behov låta “din” equiterapeut känna igenom din häst i förebyggande syfte

Träningsupplägg:

Att ha ett bra och genomarbetat träningsupplägg är en stor del i utvecklingen av ekipage. Det är viktigt att ha en långsiktigt fokus där man involverar sin tränare i upplägget. Det gäller då både antalet träningar, men också passen däremellan. För att kunna vara konsekvent i sin träning rekommenderas en till två tränare, som även gärna har en dialog med varandra.

En bra tränare definieras utifrån många parametrar:

 • Den kan ha många olika roller och vara både tränare och coach och enkelt växla mellan dessa roller i sin träning och utveckling av ekipage
 • Bör ha ett bra kontaktnät inom olika områden och kunna råda och tipsa till personer med spetskompetens
 • Kan analysera hästens hälsotillstånd och rekommendera ett veterinärbesök om så behövs
 • Är ett bollplank i upplägg, träning och områden därtill
 • Diskuterar  igenom dressyrprotokoll och ser filmer från tävlingar i utvecklingssyfte