Integritetspolicy

Integritetspolicy – Peter Härnstam AB

Peter Härnstam AB kommer att behandla dina personuppgifter i och med att du är med på regelbundna träningar, helgkurser eller tillfälliga träningar. Detta inkluderar även er som är övriga kunder i Peter Härnstam AB. Vi behandlar bland annat ditt namn, din adress, ditt personnummer, uppgifter på häst/ar och din e-postadress främst för att du skall få information om träningar och andra aktiviteter som arrangeras av Peter Härnstam AB. Vi använder vår hemsida och sociala medier för information om aktuella händelser i Peter Härnstam AB där det kan förekomma fotografier respektive filmer av ryttare och hästar.

Peter Härnstam AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (”personuppgifterna”) i samband med deltagandet i träningar och andra aktiviteter som arrangeras av Peter Härnstam AB. Personuppgifterna innefattar sådana uppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss genom din anmälan, så som för- och efternamn, postadress, personnummer, e-postadress, mobiltelefonnummer och uppgifter om hästar och sådana andra personuppgifter som är nödvändiga för administreringen av ditt deltagande i träningar, som kund och andra aktiviteter i Peter Härnstam AB.

Peter Härnstam AB kommer att lagra och behandla personuppgifterna för att administrera träningar, skicka information och övriga aktiviteter som arrangeras av bolaget. Tillhandahållandet av personuppgifterna är en nödvändig för bokföringen och löpande information om aktiviteter i bolaget. Om du har samtyckt till att få direktmarknadsföring, t.ex nyhetsbrev, e-post, sms eller uppdateringar via sociala medier angående resultat mm från oss, behandlar vi dina kontaktuppgifter för detta ändamål under en längre period.

Personuppgifterna kommer att lagras under den tid som du deltar i våra träningar, övriga aktiviteter och som övrig löpande eller tillfällig kund och under sådan efterföljande tidsperiod som krävs för att Peter Härnstam AB ska kunna fullgöra sina förpliktelser mot dig som elev och eller kund.

Du har rätt att gratis begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Peter Härnstam. Om du vill ha sådan information ska du skicka ett e-postmeddelande till peter@peterharnstam.se Om dina personuppgifter är felaktiga eller har behandlats i strid med gällande lagstiftning har du rätt att begära att personuppgifterna rättas, blockeras eller utplånas. Du har även rätt att bli bortglömd.

Samtycke till användning av namn och bild i reklam

Under Peter Härnstam AB:s löpande och tillfälliga träningar och andra aktiviteter kan ritter och övrigt dokumenteras och fotograferas både genom stillbilder och rörliga bilder. Du görs härmed uppmärksam på att du, genom ditt deltagande i de aktiviteter som arrangeras, kan komma att fotograferas eller filmas i olika sammanhang. Peter Härnstam samt sponsorer och samarbetspartners kan komma att använda detta bildmaterial i sin kommunikation och marknadsföring. Genom deltagandet i Peter Härnstam AB:s aktiviteter godkänner du härmed att Peter Härnstam kan komma att använda bilder på dig i sin marknadsföring enligt lagen (1978:800) om namn och bild i reklam.